Turismo-merkaturatzea eta -informazioa

Ikasketa Plana

Primer curso

Irakasgaiak Orduak
Taldeen gidaritza eta laguntza 132
Kalitatea eta etengabeko hobekuntza 132
DTokiko eta eskualdeko turismo-produktuen diseinua eta merkaturatzea 132
Lan-prestakuntza eta -orientabidea 165
Destinoko informazio turistikoa 165
Atzerriko hizkuntza 165
2. atzerriko hizkuntza 99
Nazioko eta nazioarteko turismo-produktuak eta -destinoak

Segundo curso

Irakasgaiak Orduak
Lantokiko prestakuntza 140
HTGI307. Procesos de guía y asistencia turística 140
HTGI308. Diseño de productos turísticos 140
HTGI310. Segunda lengua extranjera 120
HTGI311. Proyecto de guía, información y asistencia turísticas 50
HTGI313. Empresa e iniciativa emprendedora 60
HTGI314. Formación en centros de trabajo (FCT) 360

Irteera Profesionalak

 • Turismo-informatzailea.
 • Antolamenduko teknikaria.
 • Turismo-sustatzailea.
 • Transferista.
 • Tokiko gidaria.
 • Turismo-merkatuen ikertzailea.
 • Turismo-gune eta -destinoetako dinamizatzailea.
 • Publizitate- eta sustapen-laguntzailea.
 • Tokiko turismo-plangintzako teknikariaPublizitate- eta sustapen-laguntzailea.Tokiko turismo-plangintzako teknikaria.
 • Harreman publikoak.
 • Turismo-gidaria.

null