Hirigintza-proiektuen eta topografi lanen garapena

Título: Técnico/a Superior en Proyectos de Obra Civil.

Competencia general.

Intervenir en levantamientos y replanteos de construcciones y terrenos auxiliando en su ejecución, e intervenir en proyectos de infraestructura viaria y de ordenación del territorio, elaborando planos de trazados, acometidas abastecimientos y de ordenación del suelo, tomando datos y aportando a su nivel soluciones a los problemas de representación y dimensionado.

Horas básicas del Ciclo Formativo: 2.000 h.

Ikasketa Plana

Primer curso

Irakasgaiak Orduak
Administrazioa, kudeaketa eta merkaturatzea enpresa txikietan 99
Kalitatea eta etengabeko hobekuntza 330
Lan-prestakuntza eta -orientabidea 99
Hizkuntza teknikoa 99
Hiri-antolamendua 99
Hirigintza-planak 165
Urbanizazio-proiektuak 99
Obra-zuinketak
Landa- eta kabinete-lanak
Bide-taxuketa eta hornikuntzak

Segundo curso

Irakasgaiak Orduak
Lantokiko prestakuntza 120
EOPO305. Planificación de construcción 80
EOPO309. Desarrollo de proyectos urbanísticos 180
EOPO310. Desarrollo de proyectos de obras lineales 120
EOPO311. Proyecto en obra civil 50
EOPO312. Inglés técnico 40
EOPO314. Empresa e iniciativa emprendedora 60
EOPO315. Formación en Centros de Trabajo 360

Irteera Profesionalak

 • Laguntzaile topografoa.
 • Delineantea/hirigintza-proiektugilea.
 • Topografiako delineantea.
 • Bide-trazadurako delineantea.
 • Lurreko obra-kubikazioetako teknikaria.
 • Landa-lanetako teknikaria.
 • Altxamenduetako teknikaria..
 • Zuinketetako teknikaria.
 • Lur-neurketetako teknikaria
 • Lurzatiketetako teknikaria.
 • Mugaketetako teknikarianibelazioetako teknikaria.