Fluido-, bero- eta mantenimendu-instalazioen proiektuen garapena

Ikasketa Plana

Primer curso

Irakasgaiak Orduak
Lan-prestakuntza eta -orientabidea 198
Diseinuaren kalitate-kudeaketa 231
Hizkuntza teknikoa 231
Fluidoen instalazioak 132
Mantenimendu- eta garraio-instalazioak 99
Bero-prozesuen instalazioak 99
Instalazioak jartzeko prozesuak eta kudeaketa
Instalazioak jartzeko prozesuak eta kudeaketa
Bero- eta fluido-instalazioen proiektuak
Lan-giroko harremanak
Instalazioen irudikapen grafikoa
Instalazioetako sistema automatikoak

Segundo curso

Irakasgaiak Orduak
Instalazioak jartzeko teknikak 80
Lantokiko prestakuntza 140

null

null