Ekipo eta instalazio elektroteknikoak (LOE)

Ikasketa Plana

Irakasgaiak Orduak
Administrazioa, kudeaketa eta merkaturatzea enpresa txikietan 264
Automatismoak eta koadro elektrikoak 132
Kalitatea 198
Elektroteknia 297
Lan-prestakuntza eta -orientabidea 66
Etxebizitzetako eta eraikinetako instalazio automatizatuak 33
Loturako instalazio elektrikoak eta transformazio-zentroak
Barneko instalazio elektrikoak
Etxebizitzetako eta eraikinetako instalazio bereziak
Makina elektrikoen mantenimendua
Lan-taldeko harremanak
Segurtasuna instalazio elektroteknikoetan

Irakasgaiak Orduak
Lantokiko prestakuntza 105
EEIA206. Infraestrusturas comunes de telecomunicacion en viviendas y edificios 105
EEIA207. Instalaciones domoticas 126
EEIA209. Maquinas electricas 126
EEIA211. Formacion y Orientacion Laboral (FOL) 105
EEIA212. Empresa e iniciativa emprendedora 63
EEIA213. Forrmacion en Centros de Trabajo (FCT) 380

Irteera Profesionalak

null