Merkataritza

Ikasketa Plana

Irakasgaiak Orduak
Saltoki txikien administrazioa eta kudeaketa
Salmenta-puntuaren animazioa
Helburu orokorreko informatika-aplikazioak
Kalitatea eta etengabeko hobekuntza
Lan-prestakuntza eta -orientabidea
Atzerriko hizkuntza edo Autonomia Erkidegokoa
Biltegiko lanak

Irakasgaiak Orduak
Lantokiko prestakuntza
CMAC206. Dinamización del punto de venta 147
CMAC209. Servicios de atención comercial 84
CMAC212. Formación y Orientación Laboral 105
CMAC213. Formación en Centros de Trabajo 380

Irteera Profesionalak

  • Merkataria.
  • Birjarpeneko enplegatua.
  • Dendaria oro har eta ofiziokoa.
  • Dendako arduraduna.
  • Saltzaile teknikoa.
  • Merkataritzako ordezkaria.
  • Kutxako burua.
  • Bezeroarentzako arretako enplegatua.
  • Biltegizaina.
  • Merkataritza-agentzietako enplegatua.