FCT mediante Erasmus+

SARTZEKO BETEKIZUNAK

Nahi duzun ikasketaren arabera, sartzeko betekizunak hauxe dira:

ERDI MAILAKO ZIKLOAK:

SARBIDE ZUZENA
 • Bigarren Hezkuntzako Graduatu- Titulua.
 • Teknikari Laguntzaileen Titulua.
 • Teknikari-Titulua.
 • Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko bigarren ikasturtea gainditurik izatea.
 • Arte aplikatuen eta Lanbide Artistikoen 1963ko planeko hirugaren ikasturtea, edo esperimentaleko bigarreneko komunak gainditurik izatea.
 • Irakaskuntza Ertainen Erreformako lehen ziklo esperimentaleko gigarren ikasturtea gainditurik izatea
 • Ondorio akademikoetarako, goikoen parekoa diren beste ikasketa batzuk gainditurik izatea.

PROBA BIDEZKO SARBIDEA

 • Bide horretatik zikloetan sartzeko, 17 urte izan behar dira gutxienez, probaren urtean beteak.

OHARRA: 25 urtetik gorakoentzako Unibertsitatera sartzeko proba gainditurik duten ikasleek, ez dute probarik egin behar.

GOI MAILAKO ZIKLOAK:

SARBIDE ZUZENA

 • Batxilergoko Titulua.
 • Batxilergo Esperimentaleko edozein modalitateren bigarren ikasturtea ginditurik izatea.
 • Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea edo Unibertsitate Aurreko Ikasturtea gainditurik izatea.
 • Goi-Teknikariaren Titulua, Teknikari Espezialistaren Titulua edo Akademikoki parekoaren beste tituluren bat izatea.
 • Unibertsitate-Titulua edo pareko bat izatea.

PROBA BIDEZKO SARBIDEA

 • Bide horretatik zikloetan sartzeko, 19 urte izan behar dira gutxienez, probaren urtean beteak; edo 18 urte, lortu nahi den tituluarekin loturiko teknikari-titulua izatea egiaztatuz gero.

OHARRA: 25 urtetik gorakoentzako Unibertsitatera sartzeko proba gainditurik duten ikasleek, ez dute probarik egin behar.